Om Brage Vin

Brage Vin er et interessentskab (Brage Vin I/S) etableret og ejet af Troels Juel og Søren Risager. Selskabets formål er at fremstille dansk kvalitetsvin. Vinmarken er beliggende ved Skræddergård i Asp (ligger mellem Holstebro og Struer i Vestjylland).

Navnet Brage Vin er inspireret af den nordiske mytologi, hvor digtekunstens gud hedder Brage. Han var søn af Odin og Frigg og gift med Ydun. Brage var berømt for sin visdom og især for sin ordsnildhed og veltalenhed, og han optrådte som den store mytefortæller. Udtrykket ”bragesnak” stammer fra en samling foredrag og artikler skrevet af Grundtvig og bruges i dag i betydningen poetisk-tåget veltalenhed.

Vinmarken er placeret i en lunt område som er særdeles velegnet til vinavl som følge af lille risiko for nattefrost i forår og efterår. Ligeledes er det lokale klima præget af lille nedbørsmængde og sjælden forekomst af nattefrost på de følsom tidspunkter ved udspring i foråret og op til høsten i efteråret.

Link til kort på Krak.dk

Brage Vin fik sin start i 1999, da Danmark blev accepteret som et af EU's vinproducerende lande med mulighed for kommerciel vinavl fra august 2000. Forberedelsestiden gik med at søge oplysninger og lægge planer for etablering af en vinmark samt bestilling af de første vinstokke til levering i efteråret 2000. Etableringen omfattede klargøring af jorden, opbygningen af espalier bestående af tråd og pæle samt naturligvis plantning af vinstokkene. Det drejede sig i opstartsfasen om 600 stk. træstolper på 240 cm, 18 km. ståltråd og ca. 900 vinstokke fordelt på lidt mere end 4000 m2 (0,4 ha). Siden er der suppleret med flere/nye vinstokke, således at vinmarken i dag har ca. 1200 vinstokke.

I 2005 blev kræfterne brugt på at ombygge en gammel staldlænge til vineri (produktionslokaler), således at lokalerne opfylder sundhedsmyndighedernes krav og er godkendt til fødevareproduktion. Levnedsmiddelstyrelsen fører løbende kontrol med produktionen.

I efteråret 2005 blev den første vin høstet, bearbejdet og fyldt på ståltanke til gæring og lagring.

På sigt er det planen at udbygge produktionslokalerne med showroom.

 

This website is copyright ® 2007, L. Ellerbæk. It is not legal to download text or photos without written permission.