Årets gang

 

Forår

I foråret starter arbejdet i vinmarken allerede i marts med beskæring og opbinding. To grene fra sidste år bindes til ståltråden, og fra disse to grene vil skyde nye skud med dette års druer. De øvrige grene skæres væk. De afskårne vingrene samles op og brændes for at mindske risikoen for videreførelse af sidste års sygdomme. Vingrene er i øvrigt velegnede til brug i havegrillen sammen med grillkullene og giver grillkødet en særlig smag. Der sprøjtes gerne tidligt for ukrudt mellem rækkerne. Senere på foråret fræses mellem rækkerne.

I maj måned springer bladene på vinstokkene ud, og det er vigtigt, at det ikke bliver nattefrost, da vinstokkene kan tage skade og dermed mindskes årets høst. Kort efter udspring begynder arbejdet med at udvælge de bedste skud, hvilket en vigtig forudsætning for høj kvalitet af druerne.

Sommer

Sommerens arbejde består af fortsat fræsning og bortsprøjtning af ukrudt, desuden bruges meget tid på opbinding af de nye skud. I juli blomstrer vinstokkene. Vejret skal i denne periode helst være varmt og solrigt, så bestøvningen bliver så vellykket som muligt. For at beskytte mod svampesygdomme sprøjtes her et par gang med velegnede svampemidler.

Efterår

I de sidste måneder før høsten i slutningen af oktober skal der igen fjernes blade omkring druerne, så de kan få så meget sol som muligt. Jo længere tid druerne forbliver på vinstokken  jo højere sukkerprocent, som øger den færdig vins alkoholprocent og lavere syreindhold. Selve høstarbejdet er kun muliggjort af frivilligt arbejdskraft fra familien og foregår over et par weekender. Alle er instrueret i forholdsregler og egen arbejdsopgave i en længere arbejdsproces fra plukning, transportvej, forarbejdning af druerne til gæring og lagring i ståltankene. Der plukkes kun i tørt vejr for at undgå regn, som fortynder vinen.

Når druerne er kommet ind i vinificeringslokalerne, skal de først afstilkes. Dette sker i en speciel konstrueret afstilkningsmaskine. Den separerede druemasse, som nu indeholder saft, skaller og kerner, pumpes herefter over i en ståltank. De røde druer skal nu gære sammen med skallerne for bl.a. at give vinen den røde farve samt overføre smagsstoffer fra skallerne til vinen. Denne tid kaldes ”macerationstiden”. Efter macerationstiden, som kan vare fra få dage til flere uger, skal den gærende vin presses fra skaller og kerner. Dette sker ved Brage Vin i en vandtrykspresse. Vinen pumpes herefter igen over i en ståltank, hvor gæringen kan fortsætte. Der tilsættes sukker for at hæve alkoholprocenten en smule.

Vinen ligger nu på ståltank i længere tid. I denne periode skal vinen omstikkes flere gange for at fjerne bundfald. Efter at gæringen er ophørt, gennemføres den såkaldte ”malolaktiske” gæring, hvor den aggressive æblesyre omdannes til den milde mælkesyre.

De hvide druer skal i modsætning til de røde ikke gære sammen med skallerne, men presses som regel med det samme og sættes til gæring i ståltanke.

Vinter

Arbejdet foregår i vintertiden i vinificeringslokalerne med at kontrollere vinen, omstikke, hælde på flasker, salgsarbejde, regnskaber mm.

  

This website is copyright ® 2007, L. Ellerbæk. It is not legal to download text or photos without written permission.